פרטי ההרצאה

סוד הקטורת ועצירת המגפה בספרות הזוהר והקבלה | ד"ר שפרה אסולין

איך מקשיבים לדופק השעה?

איך נענים לקריאת השכינה - לב העולם הדופק בעורקיו?

עיון בסוד הקטורת ועצירת המגיפה בספרות הזוהר, הקבלה והחסידות כמקרה מבחן.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים