פרטי ההרצאה

חוקר הספרות כְּבַלָּש | פרופ' נורית גוברין

השקפת העולם המחקרית של פרופ' נורית גוברין, מן החוקרים המרכזיים של הספרות בדורות האחרונים,
מדגישה את הצורך והכרח לחקור את הספרות בהקשריה הרחבים: הביוגרפיים, ההיסטוריים, הפואטיים.
הספרות אינה נכתבת בחלל ריק ולכן גם מחקרהּ צריך להתבסס על היכרות עם מלוא עולמו של היוצר, על הרקע ההיסטורי, הביוגרפי והחברתי שלו.
בין הנחות היסוד למחקריה: הצורך לעסוק לא רק בסופרים שהם דרך-המלך, אלא גם בסופרים נידחים הנמצאים בשולי-הדרך.                     

 

בין היוצרים שעליהם כתבה: דבורה בארון; חמדה בן-יהודה; מיכה יוסף ברדיצ'בסקי; יוסף חיים ברנר; חיים גורי; אהרן מגד; גיטל מישקובסקי;
נחמה פוחצ'בסקי; שלומית פלאום; ג. שופמן ורבים אחרים.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים