פרטי האירוע

"הגיבורים שלנו" | אריאל הורוביץ וחן ארצי-סרור

חן ארצי-סרור ואריאל הורוביץ הם יוצרים שעולמות שלמים מתנגשים ביצירתם: היא הגיעה לגלי צה"ל

מהאולפנה וכתבה את הספר 'הדתיות החדשות'.

הוא הגיע לסצנת הרוק התל אביבית עם המטען של קיבוץ כנרת ושל שיריה של אימו נעמי שמר וכתב את 'רקפות בין הסלעים'.

בין העולמות המרכיבים את אישיותם ויצירתם אפשר למצוא את רוב מרכיביה של היהדות -הישראלית.

בשיחה ביניהם, השזורה בשיריו של הורוביץ, נצא למסע אסוציאטיבי במרחב הזהות שבין גלי צה"ל לסצנת הרוק התל אביבית.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים