פרטי ההרצאה

אזלו הכרטיסים! לרשימת המתנה הירשם כאן

הראי"ה קוק מול י"ח ברנר והלל צייטלין - האם אפשר "לאחד את הבלתי מתאחד"?  | הרב יואל בן נון

צייטלין וברנר היו חברים מנוער, שפנו לדרכים הפוכות, ושניהם נרצחו עם פרדס בחירתם - ברנר

ליד הפרדס החקלאי שבארץ, וצייטלין בפולין, עם ספר הזוהר בידו, ב'פרדס החסידות והקבלה'. 

שניהם העריכו מאד את הרב קוק ואת הגותו, אבל ברנר סירב "לאחד את הבלתי מתאחד",

וצייטלין נותר בגולה. האם, במבט לאחור, יכולה הגותו של הרב קוק לאחד את העולמות? 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים