פרטי ההרצאה

״עם יצר ספר, ספר יצר עם״ | פרופ' יאיר זקוביץ

התהליך הממושך במהלכו יצר עם ישראל את ספר התנ״ך , וספר התנ״ך ההולך ומתגבש תרם ליצירתו ,

לעיצובו ולביצור גבולותיו של עם ישראל.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים