תמונת מופע: (58) חופש העיתונות והאינטרנט אל מול כבוד האדם

(58) חופש העיתונות והאינטרנט אל מול כבוד האדם

לא בשמים
תל חי 15
חמישי, 04 יולי 2019 14:30
משך 75 דקות
מחיר 39 ₪

פרטי ההצגה

חופש העיתונות והאינטרנט אל מול כבוד האדם | ד"ר יעקב שפירא      

חופש הביטוי טומן בחובו אפשרות לפגיעה בזכות לשם טוב ובזכות לפרטיות של הזולת.
כיצד צריכה עיתונות אידאלית לתפקד והאם היא רשאית לפרסם מידע חסוי על אנשי ציבור?
האם רשויות המדינה נדרשות להתערב בנעשה באינטרנט?
שאלות נכבדות אלה הגיעו לפתחו של בית המשפט העליון - לדוגמה פסק הדין בעניין כתבתה של אילנה דיין.
נפנה בהרצאה לארון הספרים היהודי ונשאל האם ניתן למצוא בו מענה לפתרון סוגיות כבדות אלה - ניווכח כי שופטים שונים
נשענו בהכרעתם (השונה...) על מקורות התרבות היהודית.

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים