פרטי ההרצאה

בניית הסכמות בחברה מרובת גוונים | פרופ' שחר ליפשיץ

מימיה הראשונים מתמודדת החברה הישראלית עם מתחים ושסעים שונים, לאומיים ודתיים.
השאלה כיצד להתמודד עם שסעים אלה התעצמה לנוכח הגדרתה הכפולה של המדינה כיהודית ודמוקרטית והמתח שהגדרה זו מייצרת בשאלות מהותיות ופרגמטיות הנוגעות לזכויותיהם של הציבורים,
לחלקן של קבוצות הזהות השונות במארג הישראלי ולמגמות השינוי בדמוגרפיה הישראלית.
לשם התמודדות עם שסעים חברתיים אלה ועם המתח האינהרנטי בין אבני היסוד יהדות ודמוקרטיה,
ושמו לאורך השנים אסטרטגיות שונות, החל בניסיונות לכינון חוקה, פנייה לבית המשפט כמבוגר אחראי, ועוד. בצד הדרכים שנמנו לעיל,
אחת מהמתודולוגיות העומדות לרשות החברה הישראלית ומוסדותיה, היא מתודולוגיה של בניית הסכמות.
בעבר נערכו כמה ניסיונות ברוח זו, אולם, דומה שניסיונות אלה לא  הובילו לשינוי חוקתי או ממסדי בעל תוקף משפטי פורמאלי
ולא הניעו תהליך חברתי מקיף. בהרצאתי אסביר מהו תהליך בניית הסכמות
וכיצד שימוש בשיח של גישור מבוסס זהות עשוי להביא מזור לשסעים מהם סובלת החברה הישראלית.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים