פרטי ההרצאה

מושג הקדושה, פלוראליזם והתנגשות הציביליזציות -קריאה בכתבי הרב קוק וישעיהו ליבוביץ  | פרופ' אבינעם רוזנק

כיצד מושג הקדושה על צדדיו השונים מהווה סלע מחלוקת בין ציוויליזציות שונות מאד המצויות בעולם היהודי.

דרכו נבחן את גבולות הפלורליזם והגיונו; נכיר טקסטים העוסקים בזהות יהודית בכתבי הרב קוק  וישעיהו ליבוביץ.

מושג "הקדושה" ייחשף כמפתח להרבה מהמחלוקות המטלטלות את השיח הציבורי.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים