פרטי ההרצאה

ר' חיים אבולעפיה ור' מנחם מנדל נפגשים בטבריה | ד"ר צחי הרשקוביץ

במהלך המאה ה-18 התחוללו כמה תהליכים משמעותיים בארץ ישראל.

הקמתו של הישוב היהודי בטבריה היתה לא רק הקמה של חצר קטנה בה גרו יהודים,מסביב לבית כנסת קטן.

באותם ימים נוסדה גם היכולת לבנות קהילה משולבת, אשכנזית וספרדית, משולהבת מבחינה משיחית

ומחברת עולמות תוכן גדולים של הלכה, מוסר, חסידות ואוצרות אמונה גדולים.

על כמה וכמה מההיבטים המרתקים של קהילה ראשונית זו.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים