פרטי ההרצאה

"שנמשל שיר השירים למנעול שברחו מפתחותיו" (רס"ג) - סודו של שיר השירים | ד"ר שפרה אסולין

חידת שיר השירים - מה סודו של חיבור מקראי זה שאותו הכתיר ר' עקיבא כ'קדש קדשים'?

מה היחס בין פשטו כשיח אוהבים לפנים המרובות והמגוונות שקיבל לאורך הדורות, ובעיקר - לסודותיו בספרות  הזוהר. 

לקראת טו באב, נסה לגעת בליבת הארוס בשיר, במקום שבו הפשט והסוד נפגשים.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים