פרטי ההרצאה

אזלו הכרטיסים! לרשימת המתנה הירשם כאן

ביאזרחות לסולידריות וערבות : מי כלול ב"אנחנו" הישראלי | פרופ' אבי שגיא          

  שאלת משמעותה של הסולידריות במרחב החיים הדמוקרטי ליברלי, תוך מיקוד בחברה בישראל.

טענת היסוד של ההרצאה היא כי אזרחות במדינה ליברלית מאפשרת פיתוח יחס של ניכור לזולת, שכן עניינה של המדינה הוא בחירויות של היחיד

ולא בזיקה שבין בני אדם. מדינה שהיא גם ליברלית וגם יהודית פורצת אמנם את גבולות היחיד אל עבר ה"אנחנו" היהודי, אבל פריצה זו היא מוגבלת מיסודה.

היציאה אל הזולת מתחוללת על ידי הסולידריות, מבטאת את עובדת היותנו עם האחרים. סולידריות אינה רק מציאות.

היא בראש ובראשונה ערך אתי ראשוני במעלה שמבליט את העובדה ש"האדם אינו אי בודד", כדברי המושרר ג'והן דאן.

פרופ' שגיא יציג שתי תיאוריות מרכזיות על הסולידריות, ויבחן את יישומן על המציאות הישראלית והיהודית.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים