פרטי ההרצאה

התנ"ך- ספר הספרים של המשפטן!? על מקום התנ"ך בבית המשפט  | פרופ' אביעד הכהן   

"בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות
ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי".

משפטים אלה, הפותחים את מגילת העצמאות של מדינת ישראל מבטאים את המקום הגדול שניתן
לתנ"ך במסורת ובתרבות הישראלית. גם פסקי הדין של מדינת ישראל משקפים זאת.
אכן, במשך 73 שנות המדינה חלה תמורה משמעותית בעניין זה המשקפת תהליכי עומק בחברה הישראלית ובמקומו של התנ"ך בה.
בעקבות שופטי ישראל, נצא למסע בשבילי בית המשפט, נעמוד על מקום התנ"ך כמצפן ערכי ומוסרי בפסיקתם, ועל השימוש המגוון שנעשה בו  במערכת המשפט.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים