פרטי ההרצאה

אזלו הכרטיסים! לרשימת המתנה הירשם כאן
 

"ילדים בסדר גמור" | פרופ' חנה יבלונקה

זהו סיפורם של דור ילידי המדינה. הישראלים הראשונים. 300000 ילדים שנולדו במדינת ישראל בין השנים 1948 – 1955,

השנה בה נולדו בני השנתון האחרון שלחם במלחמת יום הכיפורים.

זהו הדור שנולד לדור ההורים המיתולוגי ששואה, מלחמת עולם ועצמאות רשומים על שמו. דור שגילם יהודים מזן חדש לגמרי,

כזה שבסיס קיומו מאופיין בשיגרה, בנורמליות ומעל לכל בביטחון קיומי  בסיסי. עם גבולות!

חייו שביומיום, הדינמיקה עם דור ההורים, המורים, המנהיגים, מקומה של תבנית נוף המולדת בעולמו,

כל אלו ידוברו בהרצאה בפרספקטיבה כפולה: זו של ארבעת העשורים הראשונים למדינה וזו של מציאות ההווה כשבני הדור הם כבר בעשור השביעי לחייהם.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים