תמונת מופע: (47) אתיקה בישראל: סיכום ביניים, עצוב אבל לא מיואש

(47) אתיקה בישראל: סיכום ביניים, עצוב אבל לא מיואש

לא בשמים
תל-חי 03
חמישי, 04 יולי 2019 10:30
משך 75 דקות
מחיר 39 ₪

פרטי ההצגה

אתיקה בישראל: סיכום ביניים, עצוב אבל לא מיואש | פרופ' אסא כשר

פרופ' כשר יסקור את התפתחות העיסוק באתיקה של מקצועות, ארגונים ותפקידים, בישראל. יובאו דוגמאות רבות,

בעיקר מתחומים שהמרצה עצמו עסק בהם באופן אינטנסיבי.

לאחר הסקירה יבוא ניתוח של ההישגים, החולשות והסיבות לשניהם. התמונה העולה אינה משמחת.

לבסוף יתוארו הצעדים הראויים בהתפתחות האתיקה בישראל, בעתיד. התמונה המוצעת לא תהיה מייאשת.

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים