פרטי האירוע

ארון השירים היהודי | עומר בן רובי    

מסע תרבותי-מוזיקלי מרתק ומרגש על הדרך שעברה המוזיקה היהודית מבתי הכנסת ושולחן השבת

והחג - ועד ללב הזרם המרכזי של המוזיקה הישראלית בשנות ה- 2000.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים