פרטי ההרצאה

בין מערת רשב"י למערת אפלטון | הרב חיים נבון

הפילוסוף היווני אפלטון והחכם היהודי רבי שמעון בר יוחאי מביאים לפנינו שני סיפורים מכוננים על חכם בתוך מערה.

בסיפורים הללו מוצפנים שני מסרים שונים בתכלית על היחס בין חיי חוכמה לחיי מעשה.  

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים