פרטי ההרצאה

א.ד.גורדון מציאות ואגדה | גלילה רון-פדר עמית

אהרון דויד גורדון נודע כמי שייסד את דת העבודה, היה סוציאליסט, האדמו''ר של החלוצים

ומאבות הקיבוצים, אבל התעמקות בחייו מוכיחה בדיוק ההיפך: הוא היה אנטי סוציאליסט, שלל

את אופי חיי הקיבוץ והחשיב את עצמו כיהודי אורתודוכסי. על השאלה איך צמח המיתוס המוטעה

ומי באמת היה א.ד. גורדון, תשיב גלילה רון פדר עמית, שכתבה את סיפור חייו: "העורג".

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים