פרטי ההרצאה

סופר ההתלבטות ברנר בדורו ולדורות  | פרופ' נורית גוברין

שנים רבות השקיעה פרופ' גוברין בחקר חייו ויצירתו של י.ח.ברנר: ממאפייני יצירתו והגותו אל עמדותיו בשאלות הקיום של היחיד ושל העם,

השתקפות דמותו במכתביו ובזיכרונות עליו, התהוות מיתוס ברנר עוד בחייו ובדורות הבאים והשפעתו על מספרים ומשוררים לאורך הדורות ועד היום.

במרכזו הניסיון לפתור את חידת-ברנר: כיצד נעשה ל"קדוש החילוני", למקור השפעה לדורות על אף הביקורת הקשה שמתח על המציאות בארץ ישראל.

איך נעשה "הייאוש" שלו ל"ייאוש פורה", שאינו מְרפה ידיים, אלא דווקא מעורר לפעילות אנושית וחברתית.

מהביוגרפיה המורכבת של ברנר ועד קריאה מודרכת בסיפורו: "המוֹצָא" (תר"ף/1920) - אמנות הסיפור של ברנר ודרכו ביצירת המשמעות.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים