פרטי ההרצאה

"האוטונומיה החרדית
רב שיח 
בהשתתפות: אנשיל פפר, יוסי אליטוב, יונת קפלן. מנחה – יאיר אטינגר

מה גילתה שנת הקורונה על יחסי המיעוט החרדי עם חברת הרוב בישראל, ולאן זה הולך?
מיפגש בלתי אמצעי עם העולם החרדי המוכר והבלתי מוכר.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים