תמונת מופע: (34) האינטלקטואל בחברה: בין זרות למחויבות

(34) האינטלקטואל בחברה: בין זרות למחויבות

לא בשמים
תל חי 15
רביעי, 03 יולי 2019 17:00
משך 75 דקות
מחיר 39 ₪

פרטי ההצגה

האינטלקטואל בחברה: בין זרות למחויבות,  קווים לדמותו האינטלקטואלית של ירמיהו יובל | פרופ' אבי שגיא

ז'וליאן בנדה בספרו הקלאסי "בגידת האינטלקטואל", אפיין את האינטלקטואל כמחויב לאמת האוניברסלית, גם במחיר זרות מוחלטת לחברה בה הוא פועל.
בניגוד לתפיסה זו הוצגו דגמים אחרים של אינטלקטואל המחויב לחברתו: מיכאל וולצר תאר את האינטלקטואל כמבקר חברתי,
הפועל בתוך החברה ומאפשר לה למצוא בתוכה ערכי יסוד שנעלמו. פוקו הצביע על "האינטלקטואל הספציפי" כאדם שמומחיותו בתחום מסוים
מאפשר לו לאתגר את החברה, ולאפשר לה לתהות על ערכיה. 

פרופ' שגיא ינתח את תבנית היסוד הבסיסית של זרות חברתית וקירבה המכוננת את היחס שבין אינטלקטואל לחברה בה הוא פועל.
תבנית זו מסבירה  את הדגמים השונים של הפעילות האינטלקטואלית. 
ניתוח זה יאפשר לנו להבין את פועלו של ירמיהו יובל כפילוסוף הפועל בישראל גם כאינטלקטואל מוביל.

 

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים