פרטי ההרצאה

'קסם החינוך הקיבוצי' | ד"ר אלון גן

החל מראשית דרכו היה  החינוך הקיבוצי כמעבדה יוצרת לחינוך אלטרנטיבי: 

  • החינוך הקיבוצי עסק ב"למידה משמעותית" עוד הרבה לפני ששר החינוך שי פירון ביקש להטמיע תפיסה זו בשיח החינוכי.
  • החינוך הקיבוצי עסק בהערכה חלופית כאלטרנטיבה ל"הערכה מודדת" של בית הספר החרושתי, הרבה לפני שמושגים אלה היו לנכסי צאן ברזל בשיח החינוכי.
  • החינוך הקיבוצי עסק בקיימוּת ובחינוך סביבתי הרבה לפני שמושגים אלה הפכו למושגי מפתח בשיח הציבורי בכלל ובשיח החינוכי בפרט.

פרופ' גן ינסה לבחון תהליכי יסוד בהתפתחות החינוך הקיבוצי, מתוך מגמה לעסוק,  לא רק  במה שהיה, אלא גם במה שיכול להיות, 

משמע: מחשבות על יכולתו של החינוך הקיבוצי, לשמש מקור השראה המשפיע על עיצוב שדה החינוך העתידי.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים