תמונת מופע: (29) עיוורים במראה – דימוי היהודים והיהדות באמנות הנוצרית של אירופה

(29) עיוורים במראה – דימוי היהודים והיהדות באמנות הנוצרית של אירופה

פרטי ההרצאה

עיוורים במראה – דימוי היהודים והיהדות באמנות הנוצרית של אירופה | פרופ' שלום צבר                                                                                            

למן ראשית הנצרות נוצרה השקפה כי היהודים שלא קיבלו את הדת החדשה איבדו את מעמדם כעם הנבחר,

ואילו הנוצרים הם יורשי ההבטחה והבחירה האלוהית. אבות הכנסייה חיזקו השקפות אלה

ופירשו סיפורי מקרא אהובים וטקסטים נבחרים אחרים לאור השקפה זו אשר הלכה והעמיקה את שנאת ישראל והיחס המשפיל ליהודים.

ההרצאה תבדוק סוגיות אילו לאור דימויים שנוצרו באמנות הנוצרית של ימי הביניים באירופה ועד תקופת הבארוק (מאה 17).

דימויים אלה כוללים נושאים מורכבים כגון, יחסים בין צמדי אחים במקרא (קין והבל, יעקב ועשיו, מנשה ואפרים)

אשר פורשו כמנבאים את המאבק בין שתי הדתות, דימויים אלגוריים של היהודים והיהדות (למשל, סינגוגה ואקלסיה), עלילות דם, אות הקלון

אותו חויבו היהודים לחבוש על ראשיהם או לתפור על בגדיהם, ודימויים של דמויות בהיסטוריה של יהודי אירופה.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים