תמונת מופע: (27) על זהות לאומית - יהדות או ישראליות

(27) על זהות לאומית - יהדות או ישראליות

לא בשמים
תל-חי 05
רביעי, 03 יולי 2019 13:00
משך 75 דקות
מחיר 39 ₪

פרטי ההצגה

על זהות לאומית - יהדות או ישראליות | ד"ר יעקב שפירא 

הכרזת העצמאות של מדינת ישראל מצהירה כי "בארץ-ישראל קם העם היהודי". אף חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי
קובע כי "מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי".

מה דינם של אזרחים, יהודים ושאינם יהודים, שתופסים את זהותם הלאומית כישראלית ולא כיהודית?
האם על מדינת ישראל להכיר בזהות לאומית זו או שמא זכותה ואף חובתה שלא להכיר בה?
נדון בסוגיה מרתקת זו על השלכותיה העקרוניות ונתוודע לעמדות שונות של שופטים אשר התמודדו עם עתירות בעניין זה.

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים