פרטי ההרצאה

הרהורים בשאלת האנטישמיות - ז'אן פול סארטר | ד"ר דרור ינון
מספר התקריות האנטישמיות ברחבי העולם המערבי עולה והאנטישמיות שבה למרכז השיח הפוליטי והחברתי.
כיצד מצליחה האנטישמיות להמשיך ולהתקיים דווקא במסגרות ליברליות-דמוקרטיות? בחיבורו ״הרהורים בשאלה היהודית״
שפורסם מיד לאחר מלחמת העולם השנייה הציע הפילוסוף הצרפתי ז׳אן-פול סארטר תשובה לבעיה מטרידה זו.
על רקע תפיסות אחרות שהוצעו באותו הזמן ועמדות חדשות המוצגות
כיום נראה כיצד עמדתו של סארטר שומרת על חיוניותה להבנת התופעה גם בתנאים הנוכחיים. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים