תמונת מופע: (24) "חרב היונה"  לעומת "חד נס" -  הולדת האתוס של אנשי העבודה

(24) "חרב היונה" לעומת "חד נס" - הולדת האתוס של אנשי העבודה

לא בשמים
תל חי 14
רביעי, 03 יולי 2019 13:00
משך 75 דקות
מחיר 39 ₪

פרטי ההצגה

"חרב היונה"  לעומת "חד נס" -  הולדת האתוס של אנשי העבודה  | ד"ר אלון גן

"אנשי העבודה והשלום, אשר הלכו מאחורי המחרשה ויחרפו נפשם על כבוד ישראל ועל אדמת ישראל."
מילות מפתח אלה שנאמרו ב"יזכור" המפורסם של ברל כצנלסון על חללי תל חי, היטיבו להמשיג את האתוס המרכזי
שעיצב את דרכה של תנועת העבודה. 
אתוס זה ביקש לחפש את המינון בין "משק לנשק" בין "מגל לחרב", בין "חרב ליונה".
הרצאה זו עוסקת בחידוד הבדלי הגישות בין גישת "חרב היונה" שפיתחה תנועת העבודה הארץ הישראלית
לבין גישת "המוניזם" – "חד-נס" שפיתח מנהיג הימין הארץ ישראלי – זאב ז'בוטינסקי.

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים