פרטי ההרצאה

אזלו הכרטיסים! לרשימת המתנה הירשם כאן

איתמר בן אב"י ומיתוס "הילד העברי הראשון" | פרופ' זהר שביט

אליעזר בן-יהודה תרם תרומה מכרעת להפיכת העברית לשפה המדוברת של היישוב היהודי בארץ ישראל ולהיותה נכס לאומי ממדרגה ראשונה,
אולי הנכס החשוב ביותר של החברה היהודית בארץ ישראל.

מכתבים בצרפתית שנמצאו בארכיון חברת "אליאנס — כל ישראל חברים" בפאריס, ומסמכים ארכיוניים נוספים,
מציבים כמה סימני שאלה על מיתוס אליעזר בן יהודה וקנאותו לשפה העברית.
עולה מהם שמי שהטיף ל"ארץ, שפה לאומית והשכלה לאומית" הפך עולמות והפעיל את כל הקשרים האפשריים כדי שבנו, איתמר בן אב"י,
יתקבל ללימודים בפאריס ויקבל השכלה צרפתית. גם הבן דאג מצדו לשנות כמה עובדות בביוגרפיה שלו כדי  להתאימן למיתוס הילד העברי הראשון. 

נבחן מחדש את תיאורי הילדות של בכורו של אליעזר בן-יהודה, ונטען שאמנם בן-יהודה גידל את בנו כ"ילד העברי הראשון" אך בה בעת גם כ"ילד אוניברסלי".

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים