פרטי ההרצאה

היינריך היינה: השבת, החמין וההתעוררות היהודית | פרופ' מאיר בוזגלו

שירתו של היינה משופעת בנושאים יהודיים.

את שירו 'הנסיכה שבת' מתוך הקובץ הקרוי 'מנגינות עבריות' כתב כפרודיה על 'האודה לשמחה' של שילר.

היינה מזכיר בו את הצ'ולנט (חמין של שבת) כאלטרנטיבה למשקה האלים היווני. זו למעשה התשובה היהודית לאוניברסליות האירופאית.

בדרכו הייחודית מהדהד פרופ' בוזגלו שיר זה גם לתפיסת השבת של ביאליק וגם להתחדשות המימונה הישראלית.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים