פרטי ההרצאה

'אור מתוך הסדק'  | פרופ' אבי שגיא

דין וחשבון של פילוסוף על המפגש בין פילוסופיה לבין החיים הממשיים בעת הזאת, שבה אנו מתנסים במגפת הקורונה.
המגפה מערערת את הסֵדר, פוגעת בהבנת העולם המנחה את חיינו, משבשת את הזיקה הבין-אנושית ומותירה בנו חותם של אימה ופחד...
ימי חולי ומגפה מציפים מחדש שאלות יסוד 'יומיות, אתיות פוליטיות ודתיות, שבשגרת חיינו מוסטות לשוליים.
בימי מחלה מתערער המובן מאליו של חיינו וסדק עמוק נפער בחיינו .
סדק זה יכול להצמית אותנו, לפגוע ברקמת חיינו ואפילו לשלול את משמעותם.
אבל הסדר יכול להיות גם הזדמנות לגילוי אפשרויות חדשות של הקיום. בלב החולי עולה ובוקע אורה של הסולידריות,
התייצבות האנושית כנגד עולל, התשוקה לקירבה אנושית.
החולי מגלה את החמלה האנושית חוצת-גבולות, המתגברת על ההבדלים.
הסדק המאיים עשוי להיות גם החרך שדרכו בוקע אורה של האנושיות, שבכוחה להתייצב ולסרב לאימה...
הספר אור מתוך הסדק, הוא ניסיון מתמשך לעקוב אחר האפשרויות החדשות העולות מתוך מציאות של אבדן הביתיות והבטחון בעולם.
זהו האור הגנוז באדם ביכולתו להיאבק ברע ולחוות את הויית הקים הבין-אנושית.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים