פרטי ההרצאה

שיח בין מגזרים בעת קורונה | פרופ' שחר ליפשיץ

פרוץ משבר הקורונה היווה טריגר משמעותי בהעצמת המתחים בין קבוצות הזהות בחברה הישראלית.
במציאות זו, שבה נדמה כי הסולידריות החברתית עומדת למבחן והשסעים החברתיים מתעמקים,
התחדד הצורך לטפל דווקא ביכולת לחבר בין חלקי החברה השונים תוך בחינת צרכים הייחודיים לכל חברה,
בצד הבלטת יתרונותיה של עשייה משותפת. בתקופה מורכבת זו,
נוצרה הזדמנות מעניינת לבחינה ההיתכנות של תהליך חברתי - גם אם נקודתי - המבוסס על מתודולוגיית בניית ההסכמות 
תחת אותו קונטקסט חברתי משוסע. פרופ' ליפשיץ, ממובילי הקונגרס הישראלי,
יציג מקרה בוחן ייחודי של מועצת הסכמות בין נציגים יהודים ושאינם יהודים שהתקיימה תחת מגפת הקורונה,
במסגרת פעילות הקונגרס. מועצה זו היוותה הזדמנות לבחון את הרעיונות המסדרים ואת המתודולוגיות של בניית הסכמות ותהליכי דיאלוג בין זהותי.  
על הדרך שבה הקורונה הקשתה על המהלך מחד אך גם יצרה הזדמנויות חדשות לקשר מאידך.  

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים