תמונת מופע: (20) עמוס עוז: "קופסה שחורה" - קופסה סגורה או פתוחה

(20) עמוס עוז: "קופסה שחורה" - קופסה סגורה או פתוחה

לא בשמים
תל חי 14
רביעי, 03 יולי 2019 11:00
משך 75 דקות
מחיר 39 ₪

פרטי ההצגה

עמוס עוז: "קופסה שחורה" - קופסה סגורה או פתוחה | פרופ' אבי שגיא

הרומן "קופסה שחורה" הוא רומן מכתבים. נקודת המוצא של הטקסט היא הריחוק הקיומי בין קיומייו: הם שונים זה מזה בעולמם התרבותי-חברתי,
באתוס המניע את פעילות; זרותם זה לזה היא קיומית, זאת גם אם הם חיים בבית משותף וקשורים בקשרים משפחתיים . 
הרומן הוא  סיפורו של מסע, שנקודת המוצא שלו היא הריחוק המבוטא בכתיבת מכתבים. מכתב הוא ביטוי סימבולי לריחוק.
ריחוק זה יכול להתעצם על ידי המכתב, אבל הוא גם יכול להיות ביטוי של ניסיון לגשר על המכתב. המכתב הוא אפוא ציר לשתי התפתחויות הפוכות:
הזרה או התקרבות. הרומן מתעד בעדינות את גלגולן של שתי אפשרויות אלו. תיעוד הכתיבה הוא תיעוד התנועה אל עבר דיאלוג מתוך הריחוק.
באמצעות תיעוד זה עוז משרטט בפנינו את התנאים להיווצרותו של דיאלוג. הספר הוא דין וחשבון של עוז על יסודות עומק בקיומו:
התשוקה להבנת בני אדם, חוויותיהם ועולמם; הקשבה לחלומות ולכאבים שבני אדם נושאים. עוז ביטא זאת ביצירות רבות ובפעילותו כאינטלקטואל.
ההרצאה תנתח בפירוט היבטים אלה בעקבות הרומן "קופסה שחורה".

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים