פרטי ההרצאה

'שם משפחה'  | רינו צרור בשיחה עם ליאת רגב על ספרו החדש

איך התחלתי? במקרה, כדרכם של סיפורים.
חיפשתי לרגע אחרי שם המשפחה שלי, 'צרור'. זה אני, והשם לא מעוברת.
ביקשתי לברר פרט קטן ומצאתי את עצמי הולך בעקבות השם, מראשית ישראל לטריפולי,
לרחבי המגרב, ובחזרה לכאן. מהלך ארוך במיוחד.

שתי נקודות מוצא היו לי:

"שאול בן קיש בן אביאל בן צרור" (שמואל א), המלך הראשון.

ואבי, שלמה צרור ז"ל, מבני טריפולי שבלוב.

אז יצאתי לי בעקבות השניים, בעקבות שם המשפחה, לאט לאט.

זו הדרך..."

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים