תמונת מופע: (18) "מן המילה אל המגילה"

(18) "מן המילה אל המגילה"

לא בשמים
תל חי 15
רביעי, 03 יולי 2019 09:00
משך 75 דקות
מחיר 39 ₪

פרטי ההצגה

"מן המילה אל המגילה" - עיון היסטוריוגרפי-ספרותי בפרק ל"ו בספר ירמיהו | ד"ר שלומית קנדי-הראל

פרק ל"ו בספר ירמיהו שובה לב בשל אופיו הסיפורי, גודש ענייניו ותיאוריו הריאליים והדרמטיים. נעיין בפרק מכמה היבטים ובכמה רבדים,

ביניהם הרקע ההיסטורי והפוליטי, הספרותי והראלי. נברר מהו המסר הרעיוני הכולל שלו,

כיצד מועבר המסר ומה תפקידו של הפרק בספר ירמיהו ואף מעבר לגבולות הספר.

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים