פרטי ההרצאה

הדילמות האתיות בתחום השתלת אברים מן החי | הרב יובל שרלו

אחת התופעות המופלאות במדינת ישראל הוא ריבוי התורמים האלטרואיסטים של כליה מן החי.

תרומות מבורכות אלה נפגשות עם הרבה מאוד שאלות אתיות, כגון: אולי הגיע הזמן שזה יהיה בתשלום?

האם לקבל תרומה מותנית, המדירה קבוצה מסוימת מלקבל את הכליה ? האם מי שפגע בעצמו בניסיונות

התאבדות זכאי לקבל אבר מן החי? האם ראוי שהמדינה תעודד תרומה מן החי וכדו'?

מה מקומן של עמותות פרטיות במערכת ההשתלות? 

הרב יובל שרלו הוא ראש המרכז לאתיקה של רבני צהר ומרכז הוועדה האתית שליד מרכז ההשתלות בישראל. 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים