פרטי ההרצאה

המהר"ל מפראג – על מהות המדינה היהודית | ד"ר צחי הרשקוביץ

המהר"ל מפראג חי אמנם במאה ה-17, אבל במובנים רבים היה המטרים של המדינה היהודית בשלהי ימי הביניים ובראשית העת החדשה.
השקפותיו על גלות וגאולה, על הבנת ההגדרה הלאומית כמכוננת את האתוס הלאומי הן לא פחות ממהפכניות,
וצריך לראותן באור ההישגים של התנועה הציונית בשיבת ציון של המאה ה20.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים