תמונת מופע: (10) "הנה כוונת הלשון": פרגמטיזם ואוניברסליות בלשונו של ספר "הכוזרי"

(10) "הנה כוונת הלשון": פרגמטיזם ואוניברסליות בלשונו של ספר "הכוזרי"

לא בשמים
תל-חי 05
שלישי, 02 יולי 2019 18:30
משך 75 דקות
מחיר 39 ₪

פרטי ההצגה

"הנה כוונת הלשון": פרגמטיזם ואוניברסליות בלשונו של ספר "הכוזרי" | ד"ר דורית למברגר

לשונו הספרותית-פילוסופית של ספר הכוזרי הייתה ועודנה גורם מרכזי למקומו המרכזי בהגות היהודית מימי הביניים ועד ימינו. עם זאת,
לשון זו נתפסה במחקר כאמצעי לשירות הפן האידיאי של הספר, שעיקרו "ספר תשובות לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות להגנה עליה".
אחד מביטויה של לשון זו הוא סתירות לכאורה או למעשה בדברי החבר. אולם, ניתן לראות סתירות אלה כמהלך של דיאלוג בו מתרחש שינוי מקביל,
הן בעמדת מלך כוזר והן בעמדת החבר. משמע, הדיאלוג אינו רק אמצעי פואטי או מתודי כדי להכיל סתירות, אלא בעיקר אמצעי לחולל שינוי מעשי
בחיי משתתפיו באמצעות הלשון ומנגנוניה. בכך הקדים ריה"ל בכאלף שנה את הפרגמטיזם המודרני.

בחירת כרטיסים

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים