פרטי ההרצאה

תרבות יהודית או תרבויות היהודים? | פרופ' יעקב שביט              

פרופ' שביט מגדולי החוקרים בתחום ההיסטוריה האורבנית הכלכלית והתרבותית של ארץ ישראל ותפיסתם כמכלול של עמים ותרבויות

יסקור את הופעת המושג "תרבות" ואת משמעויותיו השונות, יברר את מערכת היחסים בין "דת" ו"תרבות" ובין "לאומיות" ו"תרבות",

ישאל האם בהיסטוריה של עם ישראל קיימים רצף תרבותי ,ואחדות תרבותית, יתאר את בניית התרבות העברית החדשה מהמאה ה-19 ואילך,

ולבסוף יפנה ליחס בין "תרבות ישראלית-יהודית" ו"תרבות יהודית-ישראלית" במדינת ישראל.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים