תקנון

אתר מכירת הכרטיסים לארועי תרבות ומופעים בגליל העליון

 

האתר מופעל ע"י מחלקת תרבות במועצה אזורית הגליל העליון  (להלן "המועצה") במטרה לספק לקהל לקוחותינו אמצעי נוח לרכישת כרטיסים ולקבלת מידע.

באתר מוצגים אירועי תרבות ומופעים בגליל העליון, הצגות תיאטרון, הצגות לכל המשפחה, טיול חוג "מטיילים בשישי", מופעי מחול, מופעי מוסיקה, קונצרטים, הרצאות ומפגשי תרבות והעשרה.

חלק מהאירועים הינם בהפקת מח' התרבות של המועצה. חלקם האחר של הארועים באחריות ובהפקת גופים אחרים והכרטיסים לארועים אלה נמכרים באתר כחלק מהשירות לקהל המקומי, מבלי שלמועצה קיימת אחריות כלשהיא בנוגע להפקה ולכל הנובע ממנה, זולת למכירת הכרטיסים בלבד.

מעת לעת יחולו שינויים במיקום המופע, שעת התחלה, זהות המופיעים וכו' – יש להתעדכן באתר או במחלקת התרבות.

 

מושגים

"אירוע" – כל אירוע המופיע באתר.

"משתמש" – כל הנכנס לאתר זה ו/או כל העושה באתר האינטרנט זה שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.

"הרוכש" – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.

 

מדיניות ותנאי שימוש

השימוש באתר אינטרנט זה (להלן - "האתר"), כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
השימוש באתר מעיד על הסכמת הלקוח באתר (להלן "המשתמש" או "הלקוח") לאמור בתנאי השימוש.
מחלקת התרבות של המועצה רשאית לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא מיד עם פרסומם, אלא אם כן יקבע אחרת. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מופנים אל נשים ואל גברים כאחד.     

האתר שומר על פרטיות הגולשים, המבקרים בו. הפרטים יישמרו בצורה חסויה ולא יועברו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין או עפ"י התקנון ללא אישור המשתמש ולא יעשה בהם כל שימוש למעט השימושים המפורטים להלן.

 

מאגר המידע ואבטחת המידע

על פי חוק, לא חלה על המשתמש החובה למסור מידע או נתונים אודות עצמו. אולם, המשתמש לא יוכל לבצע הזמנות או להירשם למועדון באמצעות האתר, מבלי למסור מידע זה.
המידע והנתונים שימסור המשתמש לאתר בעת ביצוע רכישה דרך האתר, כאמור, יישמרו במאגר המידע של מחלקת התרבות אשר תנקוט בכל אמצעי האבטחה הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש.

האתר עומד בתקן PCI DSS  ופועלות במסגרתו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש.
מערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע המועבר על-ידי המשתמש באמצעות מערכת האינטרנט. יחד עם זאת האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות.
לפיכך האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של שימוש במידע ותמונות שנמסרו על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, משימוש בלתי הוגן של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האתר.

 

שימוש במידע

השימוש במידע או בנתונים שימסור המשתמש, כאמור לעיל, ייעשה על פי תנאי מדיניות אבטחת המידע, על פי הוראות הדין, ולמטרות שלהלן:

ביצוע הזמנות ורכישת מנויים ו/או כרטיסים להצגות ומופעים המתקיימים באזור.

משלוח מידע ופרסומים בנוגע לאירועים לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש. המשתמש רשאי להודיע למחלקת תרבות, בכל עת, כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע ותכנים אלו.

יצירת קשר עם המשתמש בקשר להזמנה שביצע.

 

מחלקת התרבות מתחייבת להימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיו של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם ניתנה הרשאה לכך על ידי המשתמש או שהדבר נדרש לצורך בקשה שהעלה המשתמש או במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות הנראות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות מעין אלה או במקרה שמחלקת התרבות תקבל צו שיפוטי המורה לו למסור פרטים אודות המשתמש לכל צד שלישי.

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באינפורמציה הרשומה  באתר, לרבות נזק אשר יגרם לצד שלישי.

 

זמינות האתר

מחלקת התרבות מתחייבת לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתה, יחד עם זאת היא איננה מתחייבת כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת נקי מטעויות ו/או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן. כמו-כן המועצה שומרת על הזכות להפסיק את פעילות האתר ללא כל הודעה מוקדמת.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר הינו בבעלות בלעדית והוא נכס רוחני של  מועצה אזורית הגליל העליון, אין ולא יהיו לאיש זכויות כלשהן באתר בהווה או בעתיד, ללא חוזה חתום המעניק לו זכויות מטעם המועצה, אם בכלל.

משתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה  אשר מוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או .כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור בכתב מגורם מוסמך לכך במועצה אזורית הגליל העליון

 

סמכות שיפוט

בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין לנושא התקנון לרבות תנאי השימוש בו וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בנצרת.

 

השימוש באתר

רכישת כרטיסים באתר לקהל הרחב

לצורך ביצוע הזמנה יידרש המשתמש למסור פרטים שונים, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד, מס' טלפון לצורך יצירת קשר, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי שברשות המשתמש. הפרטים שחובה למסור, יסומנו במפורש בשדות המתאימים לכך. המשתמש לא יוכל לבצע הזמנה מבלי למלא את שדות החובה. 
הזמנת הכרטיסים באתר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

העסקה מותנית באישור חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש. עם תום ביצוע ההזמנה יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור הכולל את פרטי ההזמנה והודעה על כך שההזמנה בוצעה בהצלחה. 

לרכישת כרטיסים ניתן להגיע מהתפריט הראשי הנמצא בראש כל דף: מדף הצגה, מלוח הצגות מרכישת כרטיסים.

 

אי קבלת אישור ההזמנה לדוא"ל

לאחר ביצוע התשלום עבור הזמנה כלשהי, נשלח אישור אוטומטי לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה.
במידה והאישור לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל או בתיקיות דומות. במידה והאישור בכל זאת לא נמצא, יתכן שהייתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל בעת ביצוע ההזמנה.
במקרה זה ניתן לפנות טלפונית 04-6816640.

 

מסירת כרטיסים ללקוח

באתר זה מותקנת מערכת כרטוס משוכללת המאפשרת לרוכש לקבל כרטיס במייל / מסרון / כרטיס בדואר / איסוף בקופה.

בסיום הרכישה באתר יש לציין את אופן קבלת הכרטיס המועדף.

דמי טיפול: המועצה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי טיפול עבור הזמנות כרטיסים לאירועים השונים במהלך השנה, כולל אירועי הפסטיבלים  ("הפסטיבלים": לא בשמים, קול המוסיקה), בין אם נרכשו באתר או בטלפון, בין אם נשלחו בדואר, במסרון או בכל אמצעי אחר.

 

פתיחת קופה ותחילת אירוע

יש להגיע כ- 30 דקות לפני תחילת המופע, קופת המופע תיסגר כ- 15 דקות לאחר תחילת המופע. 

לאחר סגירת הקופה ודלתות המופע לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים.

במידה והכרטיסים נרכשו בהנחת חייל / סטודנט / גימלאי, יש לעבור דרך הקופה ולהציג תעודה רלבנטית, בתוקף.

 

הנגשה לנכים

אירועים בהפקת מח' התרבות, בהצגת תעודת נכה בהזמנה מראש בלבד:

אירועים בבית העם בכפר בלום – כרטיסי נכה בהנחה רק בשורה 1-2 בלבד.

אירועים במרכז קלור - כרטיסי נכה בהנחה רק בשורה 1-2 בלבד.

מחיר הנחה לנכה הינו 50% ממחיר הכרטיס, מוגבל לבעל התעודה ומלווה אחד בלבד.

מקומות אלו הנגישים לנכים ניתן לרכוש בהזמנה טלפונית מול נציגי השירות שלנו 

בטלפון  04-6816640.

אירועים בהפקה של גורם חיצוני, מתן ההנחה וגובהה באישור המפיק בלבד.

 

ביטול / החזר כרטיסים ע"י הלקוח

ניתן לבטל כל עסקה עד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע.  ביטול עסקאות ניתן לבצע אך ורק בטלפון 04-6816640 

 

ביטול / דחיית אירוע ע"י מח' התרבות או מפיק האירוע

במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע ע"י המפיק, יוחזר תשלום מלא לרוכש.
במידה ונדחה האירוע למועד אחר, תשלח הודעה לרוכש והוא יהא זכאי לבטל עד 7 ימי עסקים לפני המועד האחר או לקבל כרטיס חדש למועד החלופי.

מחלקת התרבות תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים לאירוע מסוים ו/או לאירועים מסוימים ו/או לכל האירועים, מחלקת התרבות לא תהיה חייבת למכור כרטיסים לאירועים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.

 

מבצעים והטבות

מח' התרבות שומרת לעצמה את הזכות המלאה לקיים את רעיונותיה ו/או דרישות המפיקים ו/או הספקים, בכל הקשור למבצעי מכירות של כרטיסי כניסה ומבצעי הנחות לקהל יעד מסוים / כמות וסוג של כרטיסי כניסה וכך יכול שכרטיסי הכניסה שימכרו לקהל הרחב יהיו יקרים יותר ו/או בעלי זכויות שונות מקהל היעד שירכוש כרטיסי כניסה במסגרת מבצע זה או אחר. 

 

אישור קבלת מידע אודות אירועי תרבות

במעמד הרכישה הנך מאשר קבלת תוכן שיווקי אודות אירועי תרבות אשר ישלח בדוא"ל מעת לעת. בכל עת יתאפשר למשתמש להסיר עצמו.

חניה באירועים

מופעי חוץ - יש להישמע להוראות סדרני החניות

מופעים בבית העם בכפר בלום – תותר חניה במגרשי האוטובוסים של ביה"ס "עמק החולה" ו"הגומא" בלבד. אין להיכנס דרך הקיבוץ. מלבד – רכב בעל תו חניה לנכה, חניה מסודרת בצמוד לכניסה בבית העם.

מופעים במרכז קלור – חניה במגרש החניה של קייקי כפר בלום או בשדה הצמוד. אין לחנות בתוך שטח ביה"ס.

מופעים במלון פסטורל – מגרשי החניה של המלון

מופעים במכללת תל חי – מגרשי החניה של המכללה או לפי הכוונת סדרנים.

מח' התרבות והאולמות אינם אחראים לכל נזק / גניבה/ תקלה שתגרם לרכב בזמן הימצאותכם במופע, לפניו או אחריו. 

 

תוכן המופעים 

מח' התרבות עושה ככל שביכולתה לבחון כל מופע, ולהביא לתושבי הגליל את מיטב המופעים, עם זאת מעת לעת מתקיימים מופעים שתוכנם אינו ידוע מראש או שאינם בהפקת מח' התרבות.

התאמת מופעים לגילאים מסוימים – תצוין במידע על המופע באתר.

 

פרסום

המועצה אחראית לפרסום המופיע באתר tickets.galil-elion.org.il  בלבד. כל פרסום אחר אינו באחריות המועצה.

אנו מאחלים לכולם גלישה מהנה ויעילה.

מערכת למכירת כרטיסים