תמונת מנוי: תאטרון קיץ | ערב

תאטרון קיץ | ערב

מנוי
עונה: 2021
כרטיסי מנוי: 4

פרטים נוספים

שימו לב!!!
המנוי בנוי מ- 4 הצגות:
"סיפור על אהבה וחושך" | *"מהפכניות" | "גבעת חלפון אינה עונה" | "אוי אלוהים"
כאשר ההצגה *"מהפכניות" היא הצגת בונוס
ואינו מוצג פעמים ולכן יש לבחור מקומות חדשים בעת רכישת המנוי להצגה.

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים