תמונת מנוי: ביקורים קאמריים - מורחב

ביקורים קאמריים - מורחב

קונצרטים
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 7

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

הטבה סוג מנוי הנחה
מנוי זוגי לביקורים קאמריים רגיל 55 ₪ לכל כרטיס שני

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

כרטיסי מנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים